Heeft Corporate governance ons gebracht wat we ervan hadden verwacht? Velen denken van niet en zelfs een van de voorzitters van de Monitoringscommissie Corporate Governance Code vraagt zich af of we niet helemaal opnieuw aan de slag moeten. Een duidelijk signaal en alleen daarom al verdient het onderwerp aandacht. In deze blog probeer ik te onderzoeken op welke punten de schoen wringt en hoe ‘Good governance’ kan helpen om Corporate governance naar een aansprekender en werkbaarder niveau te brengen.

Posted
AuthorMark Goudsmit
CategoriesGovernance

De NS staat erg in de schijnwerpers op dit moment en daar is ook aanleiding toe. De Fyra-enquête en het gesjoemel rond regionale spoor concessies roepen veel vraagtekens op over de wijze waarop de NS georganiseerd is, bestuurd wordt en de mate van professionaliteit waarmee het haar taken uitoefent. Desondanks laat deze blog zien dat het met de kwaliteit van de NS ondanks de doorgevoerde bezuinigingen en reorganisaties eigenlijk helemaal niet zo slecht gesteld is, zeker als je dit afzet tegen de prestaties van spoorwegen in de ons omringende landen en de hoeveelheid subsidie die zij (wél) krijgen. Dat daarmee dan ook tegelijkertijd alle rek uit de organisatie is gehaald, verklaart waarschijnlijk ook het onvermogen om van de kerntaak (vervoer over het spoor) afwijkende processen in goede banen te leiden.

Voetbal raakt het leven van velen en is als zodanig een verbindende factor tussen mensen. Veel normen die gelden in het maatschappelijk verkeer, gaan echter aan het voetbal voorbij. Dit geldt bijvoorbeeld voor de hoogte van de beloningen van ster voetballers, maar ook voor de FIFA organisatie zelf. In een tweeluik focus ik me op FIFA, die de maatschappij soms aanraakt (bij het organiseren van een WK bijvoorbeeld), maar verder, als in een parallelle wereld, er zo ver mogelijk vandaan blijft. In dit deel (I) geef ik een inkijkje in deze wereld met suggesties om de governance naar algemeen geaccepteerd niveau te verheffen.

Posted
AuthorMark Goudsmit

Voetbal raakt het leven van velen en is als zodanig een verbindende factor tussen mensen. Veel normen die gelden in het maatschappelijk verkeer, gaan echter aan het voetbal voorbij. Dit geldt bijvoorbeeld voor de hoogte van de beloningen van ster voetballers, maar ook voor de FIFA organisatie zelf. In een tweeluik focus ik me op FIFA, die de maatschappij soms aanraakt (bij het organiseren van een WK bijvoorbeeld), maar verder, als in een parallelle wereld, er zo ver mogelijk vandaan blijft. In dit deel (II) een vooruitblik op de uitkomsten van het onderzoek naar de toewijzing van de WK’s aan Rusland (2018) en Qatar (2012).

Posted
AuthorMark Goudsmit

20 years of Corporate Governance and increasing regulation in Netherlands and elsewhere did not bring about the much desired and anticipated focus on longer-term value creation for all stakeholders associated with the company. Essentially the focus is still short-term but with the added disadvantage of increased regulation, rising compliance cost and a check-the-box mentality. We need to address inadequacies in the system from within, rather than creating frameworks around the system. Rewarding longer-term shareholder engagement might be one solution, thus creating the right mindset to move things forward. 

Salarissen van bestuurders in de goede doelen sector liggen onder het vergrootglas. Maatschappelijk ligt dit onderwerp gevoelig. Voor een deel draagt de sector daar zelf verantwoordelijkheid voor en maakt  ze zichzelf tot gijzelaar van een op basis van onjuiste uitgangspunten ingestoken en bestendigde situatie. Beloon maatschappelijk ondernemerschap nu eens op basis van geobjectiveerde criteria in plaats van een toevallige koppeling aan een willekeurige externe norm. 

Posted
AuthorMark Goudsmit
CategoriesGovernance

Onze maatschappij wordt in toenemende mate gedomineerd door regels. We worden er allemaal mee geconfronteerd, vaak terecht maar ook steeds vaker door een misplaatste gemakzucht van “regelgevers”. Waar komt dit door en hoe zouden we hier mee om moeten gaan? Welke invloed heeft dit op de kwaliteit? Op basis van voorbeelden uit de financiële sector, accountancy en de gezondheidszorg probeer ik een beleidskader te formuleren dat tot richtsnoer kan dienen voor het al dan niet opleggen van regels.

Posted
AuthorMark Goudsmit

Nederland maakt zich op voor een grote inzamelingsactie om de nood op de Filipijnen te helpen lenigen. Beelden van hulpbehoevende mensen doen het goed in de media en dat maakt dit tot een goed platform voor solidariteit en reality-tv (maar dan in het echt).  De vraag is echter of, ondanks de huidige situatie, de werkelijke behoefte er één van de korte termijn is. 

Posted
AuthorMark Goudsmit
CategoriesGovernance

Sinds de wereld op 11 september 2001 werd opgeschrikt door de monsterlijke aanslagen op New York en Washington, zijn door overheden flinke stappen gezet hun toegang tot  data (telefoonverkeer, internet en e-mail) te versterken en vervolgens systematisch te analyseren. De recente onthullingen van Edward Snowden via The Guardian en The Washington Post over het Amerikaanse PRISM programma geven voor het eerst een indruk van de schaal en wijze waarop dit plaatsvindt.

Posted
AuthorMark Goudsmit