Overheden leveren maatschappelijke prestaties en sommige zijn daar beter in dan andere. Er circuleren veel lijstjes die deze prestaties meten en dan blijkt ook dat ieder lijstje weer een andere focus heeft. De Global Competitiveness Index, de Index of Economic Freedom en de Human Development Index zijn hiervan slechts een paar voorbeelden. Dit zijn alle op ‘output’ gerichte indexen en in veel van deze lijstjes scoort Nederland, net als andere landen uit noordwest Europa en Oceanië, in de top. Deze indexen doen echter geen uitspraak over de ‘prestatie’ van een overheid in relatie tot de daaraan door haar bestede publieke middelen.